Графика на деня: Най-разпространените езици в света

Близо 3000 езика в света са застрашени от изчезване